Risja romansa između Gorua i Teje se nastavlja

Objavljeno - Nov 18, 2020


Naše fotozamke postavljene na Maloj gori zabilježile su risovicu Teju s novim podmlatkom. Ove godine ima čak dva mladunca! Iako zasad nemamo genske dokaze, sudeći prema podacima o kretanju risovice Teje i ispuštenog karpatskog risa Gorua, pretpostavljamo da je Goru otac i ovogodišnjem leglu.

Goru i Teja već drugu godinu dijele teritorij. Podaci o njihovom kretanju pokazuju kako su ova dva risa za vrijeme sezone parenja provela puno vremena zajedno te da su se vjerojatno parili. U travnju su naše fotozamke snimile fotografije na kojima se vidi da je risovica gravidna. U to vrijeme je Mala, Tejino prošlogodišnje mladunče, još uvijek bila sa majkom, no ubrzo nakon toga se odvojila te krenula sjeverno, što ukazuje na to da je Teja okotila nove mladunce. Tek u jesen smo ponovno snimili Teju i tada nije bila sama. Pratila su je dva zdrava mladunca.

 

Prvo smo fotografirali Teju (desno), a minutu kasnije i mladunce (sredina). Nakon pola sata je i ris Goru (lijevo) prošao u istom smjeru. Autor: Jože Kos, LD Velike Poljane.

Čini se da je Goru vrlo uspješan u prenošenju svojih gena na nove generacije. To su sjajne vijesti za obogaćivanje genskog fonda Dinarske populacije risa u Sloveniji i Hrvatskoj, što je ujedino i jedan od glavnih ciljeva LIFE Lynx projekta. Ohrabrujuće je znati da smo na dobrom putu s našim projektnim aktivnostima te da će na taj način biti osigurano dugoročno preživljavanje slovenskih i hrvatskih risova.

Pogledajte video s Tejinim novim mladuncima i pratite nas za daljnje vijesti o njezinim mladuncima.