Flori, novi mladi ris s Pokljuke obilježen telemetrijskom ogrlicom

Objavljeno - Mar 7, 2023


Na Svjetski dan divljih životinja, u jedinom nacionalnom parku u Sloveniji, uhvatili smo mladog risa iz prvog legla doseljenih risova Julije i Trisa. Mladi ris bio je u dobroj tjelesnoj kondiciji, težak 15 kg. Za razliku od svojeg brata Meri, na krznu ima izrazitu pjegavu šaru isto kao i Julija od koje se još nije razdvojio. Hvatanju su prisustvovali i čuvari Nacionalnog parka Triglav u čijim su krajevima mladunče i ženka posljedjnih mjeseci boravili. Čuvar parka na čijem se području dogodilo hvatanje odabrao je ime za risa po svom pokojnom ocu: “Florijan Tišlerja stariji, nadimka Flori, bio je jedan od prvih čuvara parka u Triglavskom nacionalnom parku koji je posvetio svoj život zaštiti prirode i brizi o divljini.” 

Mladog risa Florija, obilježenog telemetrijskom ogrlicom, pratit ćemo na njegovom putu u potrazi za teritorijem u slovenskim Alpama a možda i šire.

Veterinar iz ljubljanskog ZOO-a pregledao je risa Florija. Foto: LIFE Lynx

Flori s telemetrijskom ogrlicom. Foto: Florijan Tišler

Park ranger Florijan Tišler Younger with lynx Flori. Photo: Franci Tišler