Ekologija balkanskog risa – novo istraživanje donosi nova saznanja

Objavljeno - Apr 29, 2020


Balkanski ris je kritično ugrožena populacija Euroazijskog risa koja je ograničena na područje južnog Balkana, s najvećom gustoćom u Nacionalnom parku Mavrovo u Makedoniji. U prošlosti su postojale brojne spekulacije o ekologiji ove izolirane populacije te su postojale brojne pretpostavke o različitostima u usporedbi s jedinkama iz drugih Europskih populacija. Primjerice, pretpostavljano je da je prehrana balkanskog risa ograničena na sitan plijen kao što su zečevi i glodavci te da se kreću na manjem teritoriju u usporedbi s jedinkama iz drugih Europskih populacija za koje su poznati podatci.

Prije nekoliko dana, objavljena je prva studija o prehrani i prostornoj ekologiji balkanskog risa, objavljena u zoološkom znanstvenom časopisu Hystrix. Međunarodni istraživački tim vođen je makedonskim istraživačem Dimom Melovskim iz Makedonskog ekološkog društva, a uključuje I članove LIFE Lynx tima. Rezultati dobiveni analizom telemetrijskih podataka dokazali su da je ponašanje i korištenje prostora balkanskog risa vrlo slično kao kod ostalih europskih populacija: u najvećem postotku se hrane srnećom divljači i divokozama dok se u manjoj mjeri hrane zečevima I glodavcima. Također, veličina teritorija je vrlo slična risovima u središnjoj Europi (u prosjeku 373 km2 kod mužjaka te 119 km2 kod ženki).

 

Stavljanje ogrlice na balkanskog risa uključenog u ovo istraživanje, Makedonija. Foto: Miha Krofel, LIFE Lynx

Ovim radom pokazano je kako kako risovi iz karpatske i balkanske populacije imaju sličnu ulogu u ekosustavu te ispoljavaju isto ponašanje. Te nove informacije impliciraju mogućnost repopulacije drugih europskih ugroženih populacija jedinkama balkanskog risa i obrnuto.

 

Foto: Miha Krofel, LIFE Lynx