Akcije


F.2 Projektni doprinos LIFE programu


Objavljeno - Aug 8, 2018

Procjena doprinosa projeka u glavnim ciljevima LIFE programa U ovoj obaveznoj akciji, procjeniti ćemo na koji način naš projekt doprinosi razvoju LIFE programa te njegovim okolišnim i klimatskim ciljevima. Posebna pažnja će biti usmjerena na troškove i doprinose akcija očuvanja implementiranih u projekt u skladu s vizijom LIFE programa.     Povezane vijesti No post...

Read More

F.1 Koordiniranje i administracija


Objavljeno - Aug 8, 2018

Koordiniranje i administrativni procesi projekta vođeni koordinatorom i upravnim odborom Ova akcija će osigurati uspješno vođenje administracije te koordiniranje drugim akcijama unutar LIFE Ris projekta. Upravni odbor će se sastojati od delegate svake partnerske ustanove te će pomoći u izvršavanju akcija i poticati završavanje određenih poslova unutar zadanih rokova. Glavni koordinator projekta biti će Slovenska šumarska služba....

Read More

E.7 Slavni ambasadori risa


Objavljeno - Aug 8, 2018

Odabir ambasadora risa za pomoć u podizanju svijesti o očuvanju risa Planiramo kontaktirati ličnosti iz slovenske i hrvatske javnosti koji bi svojim izjavama i stavovima potaknuli podizanje svijesti o očuvanju risa putem medija. To mogu biti sportski heroji, hrvatski glazbenici, glumci ili neke druge poznate ličnosti. Idealni kandidati su oni koji su pozitivno orijentirani prema divljini, prirodi i divljim životinjama. Povezane...

Read More

E.6 Komunikacijska potpora


Objavljeno - Aug 8, 2018

Opća komunikacijska potpora za repopulaciju risa i važnost Natura 2000 Cilj ove akcije je povećati znanje i svijest o očuvanju risa među dionicima i javnosti u državama partnerima. Rezultati ove akcije su primarno jednosmjerna komunikacijska taktika koje mogu pružiti okvire rada za druge pristupe u ovoj širokoj kampanji podizanja svijesti (E akcije). Nekoliko publikacija (brošure o risu, Laymanov izvještaj) će biti pripremljene i...

Read More

Aktivno sudjelovanje dionika i ciljnih skupina kroz prilagođene događaje, privatnu komunikaciju i umrežavanje Za dugoročno prihvaćanje prisutnosti risa, važno je pridobiti i održati potporu svih bitnih dionika i ciljnih skupina – lokalnih zajednica, lovaca, novinara, prirodoslovaca, itd. Putem različitih organiziranih događaja i aktivnosti, dionici će biti sustavno informirani i u toku s razvojem projekta, LIFE programa i Natura 2000...

Read More

Ciljana obrazovna kampanja o očuvanju risa kroz aktivno sudjelovanje lokalnih škola Cilj ove akcije je proširiti znanje o očuvanju populacije risa među mlađim generacijama te njihovim učiteljima. Učiteljima će biti omogućeni seminari gdje će dobiti edukativne setove o očuvanju risa za upotrebu u nastavi. Učenici će zajedno s učiteljima sudjelovati u posebnom programu “Posvoji risa” gdje će simbolično posvojiti ispuštenu jedinku....

Read More

E.3 Dokumentarni filmovi


Objavljeno - Aug 8, 2018

Serija dokumentarnih filmova: Uloga lovaca kao zaštitara, Repopulacija risa, Kratki video zapisi o projektnim aktivnostima Proizvesti ćemo dokumentarni film u dva dijela usmjerena na učešće lovaca u povijesti reintrodukcije risa 1970ih godina (1.dio) te zabilježiti njihove napore i napore drugih dionika u trenutnom procesu repopulacije (2.dio). Opći ciljevi serije dokumentarnog filma biti će: 1) istražiti povijesnu i suvremenu ulogu...

Read More

E.2 Sudjelovanje lovaca


Objavljeno - Aug 8, 2018

Sudjelovanje lovaca kao partnera Cjelokupni cilj ove akcije je osigurati aktivno sudjelovanje lovaca kroz razvoj projekta, pogotovo unutar akcija gdje su direktno uključeni. Provoditi će se edukacija među lovcima o ekologiji, biologiji i očuvanju risa te će se isticati vrijednost uloge lovaca kao ključnih dionika u LIFE Ris projektu. Događaji i okupljanja će se organizirati u tri države i trajati će do kraja projekta. Projektni...

Read More

Promocija repopulacije risa i dugoročnog očuvanja kroz lokalna savjetodavna vijeća Unutar ovog multidisciplinarnog i kompleksnog projekta, cilj nam je dobiti i održati potporu javnosti za očuvanje populacije risa. Ključni dionici kao što su lovci, stočari, općine, predstavnici udruga za zaštitu okoliša i druge interesne skupine, čine dio lokalne zajednice gdje će risovi biti ispušteni. Iz tog razloga, suradnja i sudjelovanje je od...

Read More

D.6 Utjecaj na ekosustav


Objavljeno - Aug 8, 2018

Procjena utjecaja projekta na funkcije ekosustava Mjerenje, procjena i prikaz povezanosti između projektnih akcija i ključnih usluga ekosustava važno je za procjenu šireg utjecaja projekta. Kako bi uspješno razvili relevantne pokazatelje, voditi ćemo se Smjernicama za kartiranje i procjenu ekosustava i njegovih usluga (MAES). Sukladno MAES smjernicama i uzevši u obzir prirodu projekta, očekujemo da će većina pokazatelja biti vezana uz...

Read More

D.5 Socioekonomski utjecaj


Objavljeno - Aug 8, 2018

Procjena socioekonomskog utjecaja projektnih akcija na lokalnu ekonomiju i zajednicu Mjerenje, procjena i prikaz utjecaja intervencija očuvanja na socioekonomsko stanje je ključna  mjera za upravljanje, odgovornost i učenje. To je osobito važno za projekte koji se sastoje od aktivnosti koje uključuju lokalnu zajednicu te njihov utjecaj može biti pozitivan i negativan. Ovaj projekt sadrži mnoge takve elemente kao što su: pristup...

Read More