Za sve koji se pitaju tko je bio Alojzije Frković

Objavljeno - Mar 17, 2020


Najnoviji stanovnik dinarskih šuma, koji nam je došao iz Rumunjske je nazvan po ing. šumarstva Alojziju Frkoviću. G. Frković je bio izuzetan čovjek koji je dao poseban doprinos praćenju populacije risa kao i hrvatskom lovstvu, i na ovaj simboličan način želimo mu iskazati zahvalu. O životu i djelu g. Frkovića u filmu govore njegova supruga Zrinka Frković i najbliži suradnici.