Posts Tagged "public attitude"


Razumijevanje stavova skupina dionika ključno je u očuvanju velikih zvijeri. S anketom o stavu javnosti ciljali smo na glavne skupine dionika koje su ili ključne za očuvanje risa ili na čije egzistencije prisutnost risa može utjecati – širu javnost, lovce i uzgajivače stoke koji dolaze iz projektnog područja. Upitnik koji smo koristili uključivao je pitanja o stavovima prema risu, uvjerenjima o risu, znanju o risu i mišljenjima o...

Read More