Posts Tagged "F.1 Koordinacija projekta"


Projekt LIFE Lynx se približava svom kraju, a tim povodom projektni partneri su se sastali posljednji put u Sloveniji kako bi se dogovorili u vezi konačnih rezultata projekta. Monitor projekta i predstavnik najvećeg sufinancera projekta, Ministarstva okoliša i prostornog uređenja, složili su se da je projekt ostvario, pa čak i prestigao mnoge ciljeve postavljene u projektnoj prijavi. „Bila je privilegija raditi na ovom projektu,...

Read More

Otprilike dva puta godišnje sastaje se cijeli projektni tim LIFE Lynx projekta kako bi procijenio dosadašnji rad i pripremio planove za budući rad. Od 23. do 25. svibnja projektni partneri iz svih organizacija sudionica susreli su se po 11. put, ovaj put u Gorenjskoj regiji. Prvog dana partneri su pripremili pregled svojih aktivnosti u prošloj godini i izradili planove za budućnost koje su sljedećeg dana prezentirali monitoru projekta...

Read More

Projektni LIFE Lynx partneri iz svih zemalja se sastaju otprilike dva puta godišnje kako bi ocijenili dosadašnji rad i pripremili temelje za buduće aktivnosti. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, članovi tima su se prvi put nakon godine dana sastali uživo u Rumunjskoj. Nakon sastanka, partneri iz ACDB-a su organizirali dvodnevan posjet Karpatima i lokacijama na kojima se hvataju jedinke risova za premještanje u Dinaride. Također,...

Read More
Virtualni sastanak – stvarna rješenja

Virtualni sastanak – stvarna rješenja


Objavljeno - Nov 6, 2020

LIFE Lynx projekt je održao 8. Sastanak svih projektnih partnera. Nadolazeća godina je izrazito bitna za projekt iz razloga što je planirano ispustiti prvog risa u Gorenjskoj regiji u Sloveniji gdje nema zabilježenih domaćih risova. Bitni planovi su pripremljeni kako bi premještanja risova prošla što glađe, pogotovo zbog trenutne epidemiološke situacije. U četvrtoj godini projekta, projektni tim ima dovoljno iskustva s transportom...

Read More