10. LIFE Lynx sastanak projektnih partnera i posjet rumunjskim Karpatima

Objavljeno - Sep 29, 2021


Projektni LIFE Lynx partneri iz svih zemalja se sastaju otprilike dva puta godišnje kako bi ocijenili dosadašnji rad i pripremili temelje za buduće aktivnosti. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, članovi tima su se prvi put nakon godine dana sastali uživo u Rumunjskoj. Nakon sastanka, partneri iz ACDB-a su organizirali dvodnevan posjet Karpatima i lokacijama na kojima se hvataju jedinke risova za premještanje u Dinaride. Također, svi partneri su se sastali s lokalnim lovcima i predstavnicima Parka šume Romsilva, koji predstavljaju jedne od važnijih projektnih suradnika.

LIFE Lynx partneri na 10. zajedničkom sastanku. Autor: LIFE Lynx

LIFE Lynx partneri na 10. zajedničkom sastanku. Autor: LIFE Lynx

Planinarskim putem do najboljih lokacija za hvatanje risova u rumunjskim Karpatima. Autor: Maja Sever, LIFE Lynx

Grupna fotografija partnera uz kaveznu zamku u lovištu Pralea. Autor: LIFE Lynx

Sastanak s lokalnim lovcima u lovištu Pralea. Autor: Maja Sever, LIFE Lynx

Posjet karantenskom centru u Focsaniu. Autor: Maja Sever, LIFE Lynx

Karantenska nastamba za uhvaćene jedinke u Focsaniu. Autor: Maja Sever, LIFE Lynx

LIFE Lynx grupna fotografija. Autor: LIFE Lynx