Posts Tagged "C.1 Translokacija risova iz Slovačke"


Park prirode Velebit je upravo postao bogatiji za jednog predivnog mačka Emila! Emil je četvrti ris ispušten u Hrvatskoj u sklopu LIFE Lynx projekta, te treći kojeg ispuštamo na Velebitu. Na temelju podataka s fotozamki procjenjujemo da na Velebitu ima oko 38 odraslih risova, pa se nadamo da Emil neće imati problema s pronalaskom partnerice. Do sada je na području Slovenije i Hrvatske ispušteno ukupno 13 risova, deset mužjaka i tri...

Read More
Ris nadmudrio lisicu

Ris nadmudrio lisicu


Objavljeno - Sep 7, 2020

Maks je mladi ris ispušten u lipnju ove godine na slovenskom Snežniku, a teritorij je uspostavio na području Javorniki. Od ispuštanja, zabilježili smo nekoliko njegovih plijenova, a osim srneće divljači, zadnje je ulovio i lisicu. Prehrana risova na području Dinarida se uglavnom bazira na parnoprstašima, najčešće srnama, ali ponekad love i divokoze i jelensku divljač. Osim parnoprstaša, na popisu njihove prehrane nalazi se i sitni...

Read More

C.1 Translokacija risova iz Slovačke


Objavljeno - Aug 8, 2018

Hvatanje i premještanje risova iz karpatske populacija za svrhe repopulacije dinarske i JI alpske populacije Ova akcija, usporedno sa sličnom akcijom u Rumunjskoj, je glavni korak koji će omogućiti repopulaciju u Hrvatskoj i Sloveniji. Na taj način, vjerojatnost parenja u srodstvu će se smanjiti, a time i nagli pad efektivne populacije. Hvatanje risova će provoditi iskusni slovački stručnjaci u suradnji s ovlaštenim veterinarima za...

Read More