Nacionalna šumarska služba Italije (CUFAA/CFS)

Objavljeno - Aug 8, 2018


Nacionalna šumarska služba Italije (CUFAA/CFS)

Arma dei carabinieri – Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare

Državna šumarska služba Italije djeluje u skladu s državnim zakonom 36/2004, koji dodjeljuje praćenje državnog teritorija CFS-u. CFS upravlja sa 130 rezervata prirode i državnih šuma ukupne površine od oko 130.000 ha, od Alpa na sjeveru do Južne Kalabrije, koje predstavljaju zelenu okosnicu Italije. Od 1992. godine projekti za očuvanje staništa i ugroženih autohtonih vrsta financirani su različitim programima LIFE-Natura s CFS-om kao koordinatorom ili partnerom u projektu.

Državni ured za bioraznolikost šuma je podružnica koja neposredno djeluje na teritoriju Italije putem svojih 28 ureda (Uffici Territoriali per la Biodiversità, UTB), koji provode projekte usmjerene na očuvanje i poboljšanje okolišnih uvjeta te na uvođenje održivog upravljanja šumskim sustavima. UTB Tarvisio ima osobito dugogodišnje iskustvo u istraživanju risa i smeđeg medvjeda.

Odgovoran:
Mail:
Adresa:

Via Giosuè Carducci, 5

00187 Roma, Italy

Web-page:

http://www.carabinieri.it/