C.3

Objavljeno - Aug 8, 2018


U sklopu LIFE Lynx projekta smo do sada ispustili četiri životinje u hrvatski dio dinarskog gorja: risove Doru, Alojzije, Pino
Park prirode Velebit je upravo postao bogatiji za jednog predivnog mačka Emila! Emil je četvrti ris ispušten u Hrvatskoj u
Maks je mladi ris ispušten u lipnju ove godine na slovenskom Snežniku, a teritorij je uspostavio na području Javorniki. Od
Risa Pina smo ispustili u Štirovači, na granici NP Sjeverni Velebit i PP Velebit, 30.05.2020. Ogrlica koja je redovno slala