C.1

Objavljeno - Aug 8, 2018


Park prirode Velebit je upravo postao bogatiji za jednog predivnog mačka Emila! Emil je četvrti ris ispušten u Hrvatskoj u
Maks je mladi ris ispušten u lipnju ove godine na slovenskom Snežniku, a teritorij je uspostavio na području Javorniki. Od
Hvatanje i premještanje risova iz karpatske populacija za svrhe repopulacije dinarske i JI alpske populacije Ova akcija, usporedno sa sličnom