Gdje je Doru?

Objavljeno - May 8, 2020


Prije točnu godinu dana Hrvatska je dobila novog stanovnika – risa Doru, podrijetlom iz Rumunjske, kojeg smo ispustili u Nacionalni park Risnjak kako bismo zaustavili parenje u srodstvu koje ugrožava opstanak naše populacije. Doru je nekoliko tjedana nakon ispuštanja svoj teritorij uspostavio u Sloveniji, na području Javorniki u blizini Postojne. Pomoću telemetrijske ogrlice pratili smo njegovo kretanje, a povremeno su ga zabilježile i fotozamke, kao na ovoj snimci iz listopada 2019.

Nažalost, od siječnja 2020. nismo primili lokacije s Doruove ogrlice. Tada je počela sezona parenja pa smo se nadali da je Doru, kao i njegov rumunjski kolega Goru, napustio svoj teritorij u potrazi za ženkama i da lokacije ne dolaze jer se nalazi na području bez GSM signala zbog čega nam ogrlica ne može poslati podatke. No, podatke s ogrlice nismo dobili ni nakon završetka sezone parenja. Ogrlica odašilja i VHF signal, kojeg smo pomoću prijemnika i antene potražili više puta na njegovom teritoriju no nismo ga zabilježili. Nažalost, ovo upućuje

Doru zabilježen na fotozamci. Video: LD Prestranek, LIFE Lynx