Odabiranje najboljih lokacija za postavljanje zamki za hvatanje

Objavljeno - Nov 6, 2019


U Slovačkoj i Rumunjskoj uskoro počinje nova sezona hvatanja risova za naseljavanje u Hrvatsku i Sloveniju! Na jednoj od lokacija u Slovačkoj, gdje će se uskoro postaviti zamka za hvatanje, pomoću fotozamki pratimo čak tri risa. Jedan od njih je mužjak Vlado koji je već obilježen GPS-GSM ogrlicom. Nadamo se da će se jedan od ova tri risa ove zime preseliti u Dinaride!

Ris Vlado. Foto: LIFE Lynx