E: Javna svijest i širenje rezultata


E.2 Sudjelovanje lovaca


Objavljeno - Aug 8, 2018

Sudjelovanje lovaca kao partnera Cjelokupni cilj ove akcije je osigurati aktivno sudjelovanje lovaca kroz razvoj projekta, pogotovo unutar akcija gdje su direktno uključeni. Provoditi će se edukacija među lovcima o ekologiji, biologiji i očuvanju risa te će se isticati vrijednost uloge lovaca kao ključnih dionika u LIFE Ris projektu. Događaji i okupljanja će se organizirati u tri države i trajati će do kraja projekta. Projektni...

Read More

Promocija repopulacije risa i dugoročnog očuvanja kroz lokalna savjetodavna vijeća Unutar ovog multidisciplinarnog i kompleksnog projekta, cilj nam je dobiti i održati potporu javnosti za očuvanje populacije risa. Ključni dionici kao što su lovci, stočari, općine, predstavnici udruga za zaštitu okoliša i druge interesne skupine, čine dio lokalne zajednice gdje će risovi biti ispušteni. Iz tog razloga, suradnja i sudjelovanje je od...

Read More