U Dinaride stigao novi ris – Boris!

Objavljeno - Apr 30, 2020


Pristigli ris je mladi mužjak uhvaćen u rumunjskim Karpatima. Ovom mladom risu ime su dala slovenska djeca iz osnovne škole u Sodražicama, mjestu u bilizini lokacije Borisovog skorog ispuštanja.

Među 58 prijedloga, izglasano je ime Boris koje je složenica dvije riječi “bor” i “ris”, bor koji obilježava zimzelenu šumu dinarida i riječi ris, velike mačke koju Boris predstavlja. Hrvatski LIFE Lynx tim smatra da mu baš lijepo pristaje!

Boris. Foto: Andrea Gazzola, LIFE Lynx

Učenici osnovne škole u Sordažicama su ga nazvala Boris, a za doček nacrtala crteže ovog mladog risa. Očekujemo raznoliku populaciju risova u dinaridima jednako kao što su ovi dječji crteži!