Posts Tagged "C.9 Zaštita stoke"


C.9 Zaštita stoke


Objavljeno - Aug 8, 2018

Zaštita stoke Glavni cilj ove akcije je zaštititi stoku od napada. Time bismo također spriječili negativne stavove lokalne zajednice prema risu, koji bi potencijalno mogli pretrpiti neki oblik štete od strane risa. Pojavu šteta bi spriječili postavljanjem električnih ograda. Raditi ćemo uz bok Slovenskoj šumarskoj službi koja je zadužena za procjenu šteta te podučavanje o pravilnom korištenju ograda, njihovom održavanju te...

Read More