Posts Tagged "C.3 Genetska okrepitev dinarske populacije risa"


Goru ima novu telemetrijsku ogrlicu

Goru ima novu telemetrijsku ogrlicu


Objavljeno - Jul 17, 2020

Ekipa LIFE Lynx je risu Goruu uspješno zamijenila ogrlicu! Goru je dovezen iz Rumunjske 2019. godine i ispušten u Sloveniji u lovištu Loški potok, a teritorij je nakon mjesec dana uspostavio na području Male gore. To je bio prvi ris koji je u sklopu spašavanja dinarske populacije od izumiranja ispušten u Sloveniji. Goru je već iste godine počeo sa svojim zadatkom oporavka dinarske populacije pa je s risovicom Tejom dobio prvog potomka...

Read More