Posts Tagged "C.10 Gospodarenje ključnim vrstama"


C.10 Gospodarenje ključnim vrstama


Objavljeno - Aug 8, 2018

Unaprjeđivanje gospodarenja ključnim vrstama kojima se ris prehranjuje Cilj ove akcije jest priprema novih smjernica za gospodarenje parnoprstašima u Sloveniji koji uključuju prisutnost i prehrambene potrebe risa. Implementacijom u Planove gospodarenja divljim životinjama, smjernice će rezultirati adaptiranim lovnim kvotama. Navedeno će osigurati dostatnu količinu plijena za populaciju risa u oporavku. Naglasak će biti stavljen na...

Read More