Posts Tagged "A.8 Komunikacijski plan"


A.8 Komunikacijski plan


Objavljeno - Aug 8, 2018

Izrada Komunikacijskog plana Komunikacijski plan je interni dokument koji pruža svim projektnim partnerima okvire rada i protokole za dosljednu isporuku svih vanjskih komunikacija tijekom projekta. Svrha navedenog plana je razrada komunikacije s dionicima na najučinkovitiji mogući način te da nam pomogne u postizanju projektnih rezultata i aktivnosti planiranih u komunikaciji s javnošću. Za vrijeme trajanja projekta će biti redovito...

Read More