Risovica Mala započinje samostalan život

Objavljeno - Mar 27, 2020


Istraživači s Biotehničkog fakulteta u Ljubljani su u siječnju uhvatili mladu risovicu, koju su nazvali Mala. Mala je potomak risa Goru koji je naseljen iz Rumunjske i ženke Teje, koju se od početka 2019. prati pomoću telemetrijske ogrlice. Nažalost Tejina ogrlica je otpala 8. veljače (kao što je i bila programirana), pa smo samo dvadesetak dana pratili mamu Teju i kćer Malu dok su bile zajedno. U tom razdoblju kretale su se skupa i na grafu možete vidjeti da njihova međusobna udaljenost niti jedan dan nije bila veća od 100 m.

Na karti je prikazano kretanje Teja i male u razdoblju od siječnja do veljače 2020. Foto: Jaka Črtalič, LIFE Lynx

Mala je došla na svijet u kolovozu 2019., te smo prateći Teju pomoću ogrlice, utvrdili da je od okota do 15. ožujka 2020. oko 26 puta uhvatila plijen (srnu). Teja je uvijek bila vrlo oprezna za vrijeme hranjenja na plijenu, osobito u prvim mjesecima nakon okota. Teja bi uvijek prva došla do plijena i tek kada bi se uvjerila da je sigurno bi dovela Malu. Jele su odvojeno a Mala je uvijek jela prva. U ožujku je Mala još bila uz majku, ali se njeno ponašanje na plijenu promjenilo. Uočili smo da Teja sada jede prva i sve su duži vremenski razmaci između hranjenja majke i kćeri.

Nasreću zima je bila blaga, te iako je na svijet došla kasnije nego je uobičajno Mala je dobre kondicije i jako brzo raste. Procijenjujemo da je od hvatanja u siječnju Mala dobila oko 5 kilograma i narasli su joj trajni zubi. Očekujemo da će se uskoro osamostaliti i veselimo se pratiti taj uzbudljivi dio njenog žvota.

Prva (studeni 2019.) i najnovija fotografija Male (ožujak 2020.). Foto: Franc Kljun i Jaka Črtalič, LIFE Lynx