Ris Alojzije istražuje Paklenicu

Objavljeno - Mar 26, 2020


Prošlo je 12 dana od ispuštanja risa Alojzija u kanjonu Velike Paklenice i jako smo sretni što vam možemo javiti da se on još uvijek nalazi unutar granica Nacionalnog parka. Na karti možete vidjeti njegovo kretanje od ispuštanja 13.03.2020. Posljednje lokacije su u blizini prijevoja Buljma, a lokacije tijekom posljednjih dana upućuju i da je uspješno lovio plijen.

Nacionalni park Paklenica prati kretanje dvije medvjedice pomoću telemetrijskih ogrlica, i zanimljivo je da su jučerašnje lokacije jedne od njih bile u blizini Alojzija.

Zeleni kvadrati označuju lokaciju ispuštanja, a crveni kvadrat je posljednja lokacija risa Alojzija. Foto: LIFE Lynx