D.1

Objavljeno - Aug 8, 2018


Monitoring utjecaja hvatanja risa na populaciju risa u Karpatima koja je izvor jedinki za repopulaciju Ova akcija će pružiti podatke