Blog

Objavljeno - Feb 9, 2019


Stručna podloga za Plan upravljanja risom s akcijskim planom izrađena je davne 2019. godine u sklopu projekta „Izrada prijedloga planova