A.5

Objavljeno - Aug 8, 2018


Planovi upravljanja za  Sloveniju, Hrvatsku i Italiju Nedostatak odgovarajućeg plana upravljanja kao odgovor na pad dinarske populacije risa stvara veliku