Fotozamke prvi put postavljene na područje slovenskih Alpi

Objavljeno - Nov 25, 2021


Ove jeseni smo po prvi put postavili fotozamke za praćenje risova na područje slovenskih Alpi, gdje je uspostavljena vezna populacija risova. Zajedno sa lokalnim lovcima iz pet lovačkih društava postavili smo fotozamke na 20 različitih lokacija u tri državna lovišta koja se nalaze unutar NP Triglav. Kako se Alpe u mnogim aspektima razlikuju od Dinarida bio je pravi izazov pronaći pogodne lokacije za postavljanje fotozamki. Srećom, poznavanje područja i iskustvo lokalnih lovaca te podaci sa telemetrijskih ogrlica risova omogućili su nam pronalazak obećavajućih lokacija. Glavni cilj ovogodišnjeg pilot istraživanja je zabilježavanje prisutnosti mladunaca i stjecanje iskustva kako bismo uspostavili dugoročni plan praćenja risje populacije na području jugoistočnih Alpi.

Karta područja praćenja risova u Sloveniji u sezoni 2021/2022.

Najbolje lokacije za postavljanje kamera prvo se određuju na karti, Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Postavljanje fotozamke u NP Triglav, Foto: Urša Fležar, LIFE Lynx

Kamera postavljena na području LD Bled s Triglavom u pozadini, Foto: Maja Sever, LIFE Lynx