Alojzije na južnom Velebitu

Objavljeno - Jul 17, 2020


Fotozamka koju smo u suradnji s Park prirode Velebit postavili na predivnoj Majstorskoj cesti je  snimila risa Alojzija! A danas smo dobili i najnovije podatke o njegovom kretanju.

Alojzije snimljen na fotozamci. Foto: LIFE Lynx

Alojzijevo kretanje od ispuštanja do danas. Foto: LIFE Lynx

Lojzek je uhvaćen u Rumunjskoj te smo ga 13.03. ispustili u Nacionalni park Paklenica. Nakon obilaska ljepota Velebita teritorij je uspostavio na ličkim obroncima južnog Velebita.