Nakon deset godina opet smo uhvatili risa Miheca

Objavljeno - Mar 30, 2020


Dana 21. ožujka naši slovenski kolege uhvatili su odraslog mužjaka risa, kako bi pratili njegovo kretanje i aktivnost pomoću telemetrijske ogrlice. Na temelju uzorka krzna shvatili su da već poznaju tu životinju – bio je uhvaćen i 2010. godine u sklopu projekta DinaRis te nazvan Mihec. Tada je imao 7 mjeseci i 13 kg, a danas ima 20 kg (pretpostavljamo da je malo smršavio tijekom sezone parenja). Praćen je tijekom 2010. i 2011. godine, te je tada sa Snežnika gdje je uhvaćen, prešao na područje Velike Gore (Ribnica) i tamo je uspostavio teritorij.

Vrh jezika Miheca je raspolovljen, ne znamo da li je toposljedica ozljede. Foto: Jaka Črtalič, LIFE Lynx

U veljači 2019. Mihec je snimljen kako se trlja o zamku za dlaku. Video: Franc Kljun

U tjedan dana nakon hvatanja Mihec je prešao više od 30 kilometara te lokacije upućuju da se njegov sadašnji teritorij prostire od Ribnice do Loškog potoka u Sloveniji. Izuzetna je prilika pratiti istu životinju nakon 10 godine te vidjeti kako životno iskustvo utječe na njegovo kretanje i aktivnost.

Ris Mihec uhvaćen 2010. (slika lijevo) i 2020. (slika desno) Foto: Miha Krofel and Franc Kljun, LIFE Lynx

Područje kretanja risa Miheca 2010. – 11. i u ožujku 2020.Foto: Jaka Črtalič, LIFE Lynx