Evaluarea anuală a indicatorilor proiectului

Postat - oct. 11, 2021


Monitorizăm indicatorii pentru evaluarea impactului asupra funcțiilor ecosistemului și impactului socio-economic al acțiunilor proiectului de la începutul proiectului și, în fiecare an (2018, 2019, 2020), pregătim un scurt raport cu rezultale noastre. În aceste rapoarte arătăm modul în care proiectul a implicat publicul și în special grupurile țintă (de ex.: vânători, școli, fermieri, public, comunitate științifică), cum a afectat proiectul sistemele de guvernanță sau dacă a creat noi locuri de muncă sau a influențat în alt mod bunăstarea comunități locale.

În cel mai recent raport, pentru 2020, puteți verifica modul în care am crescut numărul de elevi implicați în proiect și numărul de participanți la grupurile consultative locale. Numărul de vizitatori individuali pe site-ul lifelynx.eu a crescut de asemenea brusc, de la 8240 la 65582 și numărul de abonați la ambele pagini de Facebook ale proiectului LIFE Lynx (LIFE Lynx și LIFE Lynx – blog hrvatski terenski) de la 2200 la 12115.

În tabelul de mai jos, puteți găsi câțiva indicatori interesanți și modul în care s-au schimbat de-a lungul anilor. Toți ceilalți indicatori sunt enumerați în rapoartele anuale.