Nina Šivec Novak

Objavljeno - Jun 9, 2018


 Po poklicu sem ekonomista. Na projektu Life Lynx sem odgovorna za administrativni in finančni del projekta. Veselim se priložnosti, da bom prispevala k nečemu za naravo dobremu – lepota narave me že od nekdaj fascinira. Rada imam šport in branje. Po srcu sem zelo družabna in radovedna.