Posts Tagged "E.3 Dokumentárne filmy"


E.3 Dokumentárne filmy


Posted - nov 30, 2018

Séria dokumentárnych filmov: Úloha poľovníkov ako ochrancov prírody, Posilnenie rysa, a krátke videoklipy o projektových aktivitách  Vyprodukujeme dvojdielny dokumentárny film zameraný na zapojenie poľovníkov v rámci historických reštitúcií v 70. rokoch (Časť I) a príbeh ich úlohy a úlohy ostatných príjemcov a zainteresovaných strán v súčasnom úsilí o posilnenie (Časť II). Celkovými cieľmi dvojdielneho filmu sú: 1) preskúmanie...

Read More