Posts Tagged "D.6 Vplyv na funkcie ekosystému"


D.6 Vplyv na funkcie ekosystému


Posted - nov 30, 2018

Hodnotenie vplyvov projektu na funkcie ekosystému Meranie, hodnotenie a jasné preukázanie priamych prepojení medzi projektovými aktivitami a kľúčovými ekosystémovými službami je dôležité pre posúdenie širších dopadov projektu a vzdelávanie. S cieľom vypracovania príslušných ukazovateľov sa poradíme s Usmerneniami pre mapovanie a hodnotenie ekosystémov a ich služieb (MAES). Podľa usmernení MAES a s prihliadnutím na povahu nášho...

Read More