Posts Tagged "D.6 Utjecaj na ekosustav"


D.6 Utjecaj na ekosustav


Objavljeno - Aug 8, 2018

Procjena utjecaja projekta na funkcije ekosustava Mjerenje, procjena i prikaz povezanosti između projektnih akcija i ključnih usluga ekosustava važno je za procjenu šireg utjecaja projekta. Kako bi uspješno razvili relevantne pokazatelje, voditi ćemo se Smjernicama za kartiranje i procjenu ekosustava i njegovih usluga (MAES). Sukladno MAES smjernicama i uzevši u obzir prirodu projekta, očekujemo da će većina pokazatelja biti vezana uz...

Read More