Posts Tagged "D.5 Sociálno-ekonomické vplyvy"


D.5 Sociálno-ekonomické vplyvy


Posted - nov 30, 2018

Hodnotenie sociálno-ekonomických vplyvov projektových opatrení na lokálnu ekonomiku a komunity Meranie, hodnotenie a jasné preukázanie vplyvov ochranárskych zásahov na sociálno-ekonomické prostredie je rozhodujúce pre manažment, zodpovednosť a vzdelávanie. To je zároveň obzvlášť dôležité aj pre projekty, ktoré pozostávajú z aktivít založených na komunitnej spolupráci alebo majú potenciál ovplyvniť miestne živobytie pozitívnym či...

Read More