Posts Tagged "D.4 Vidnost projekta in javno sprejemanje risa"


Pri ohranjanju velikih zveri je ključnega pomena razumevanje stališč zainteresiranih skupin. Z raziskavo o odnosu javnosti smo se osredotočili na glavne interesne skupine, ki so ključne za ohranjanje risa ali pa lahko prisotnost risa vpliva na njihov način preživljanja – splošno javnost, lovce in rejce, ki prihajajo z območja projekta. Vprašalnik, ki smo ga uporabili, je vključeval vprašanja o odnosu do risa, prepričanjih o...

Preberi več...

Prepoznavnost projekta in podpora javnosti ohranjanju risa Cilj akcije je dokumentirati in ovrednotiti morebitne spremembe v odnosu javnosti do risa v času izvajanja projekta, s čimer bomo zagotovili dodatno orodje za uravnavanje dejavnosti v času projekta. Rezultati bodo zagotovili tudi vpogled v pripravljenost ljudi, da sprejmejo risa na projektnem območju v času trajanja projekta in naprej. Nadgradili bomo anketo o odnosu in...

Preberi več...