Posts Tagged "D.4 Viditeľnosť projektu a verejná"


Viditeľnosť projektu a verejná akceptácia rysa a jeho ochrany Našim cieľom v tomto opatrení je zdokumentovať a zhodnotiť potenciálne zmeny v názoroch a povedomí o rysoch v priebehu realizácie projektu, čím poskytneme dodatočný nástroj pre dolaďovanie aktivít v jeho priebehu. Výsledky tiež poskytnú prehľad o ochote ľudí akceptovať rysa na projektovom území počas trvania projektu a po jeho ukončení. Následné hodnotenia zopakujú prieskum...

Read More