Posts Tagged "D.1 Efekty odobratia rysov na zdrojové populácie"


Monitoring efektov odobratia rysov z dôvodu ich translokácie na zdrojové populácie Toto opatrenie poskytne informácie o efektoch odobratia rysov na zdrojové populácie a zabezpečí, že zdrojové populácie na Slovensku a v Rumunsku nie sú ohrozené. Zároveň výsledky dosiahnuté v tomto opatrení prinesú prospech pri navrhovaní budúcich programov posilňovania v rámci iných ohrozených populácií rysov v Európe, ako aj iných druhov, ktoré čelia...

Read More