Posts Tagged "C.6 Geo-baza za monitoring"


C.6 Geo-baza za monitoring


Objavljeno - Aug 8, 2018

Geo-baza za praćenje razine populacije, dostupna na Internetu Učinkovito prekogranično upravljanje risjom populacijom je nemoguće bez razvoja pouzdane baze podataka. Geo baza podataka razvijena tijekom trajanja projekta, omogućiti će jednostavno korištenje te brz pristup međunarodno prikupljenim informacijama o stanju populacije. Navedena baza će biti glavna platforma za razmjenu podataka među državama koje dijele risju populaciju te...

Read More