Posts Tagged "C.4 SE Alpine „Stepping Stone“"


si zadefinovala v oblasti Pokljuka, je pravidelne monitorovaná fotopascami. Bolo pre nás veľkou záhadou, že sa na záberoch vždy objavila sama. Začiatkom marca sme však na jednej z fotografií z Gorenjskej zaznamenali rysicu s mláďaťom a potvrdili sme, že je to Lenka s rysíčaťom, ktoré nám bolo doteraz neznáme. To mohlo znamenať len jedno, že Lenka mala predchádzajúci rok vrh. Keďže v tomto období bez snehu je veľmi ťažké nájsť...

Read More

Spolu s poľovníkmi z Poľovníckeho klubu Nomenj Gorjuše sme v rámci projektu LIFE Lynx vypustili posledného rysa Lukáša v slovinských Alpách. Rys pochádza zo Slovenska a je jedným zo sedemnástich translokovaných jedincov, ktoré pomáhajú zachraniť dinársko-JV alpskú populáciu tohto druhu pred jej vyhynutím. Niektoré z týchto zvierat sú prezentované aj v novej detskej knižke; spisovateľka a veľvyslankyňa pre rysy Desa Muck napísala o...

Read More

Posledná sezóna monitoringu rysov (september 2021 – apríl 2022) v Slovinsku bola úspešne ukončená. Viac ako v ktorýkoľvek iný rok sa pred fotopascami predvádzali rysíčatá a získali sme kvalitné zábery z Menišije, Racnej Gory, Malej Gory, Jelovice a Kočevskej Reky. Prvýkrát bola počas celej sezóny zaznamenaná samica so štyrmi mláďatami; to je rezidentná rysica Petra, ktorá je známa z fotopascí od roku 2018 a telemetrický obojok...

Read More

Spoločne s miestnymi poľovníkmi sme umiestnili XY fotopascí v oblasti Jelovica a Pokljuka, aby sme zistili, ako sa darí rysom Trisovi, Lenke a Zoisovi. Ich GPS obojky v posledných mesiacoch prestali fungovať, takže presne nevieme, kde sa rysy nachádzajú. Všetky tri rysy boli zaznamenané na našich fotopasciach v rámci posledného monitoringu, no ich pobyt je odvtedy neznámy. Fotopasce nám ukážu, ktoré z rysov sa na ich území ešte...

Read More
VIDEO: Rysica Aida a tri mláďatá

VIDEO: Rysica Aida a tri mláďatá


Posted - júl 21, 2022

V júni sme potvrdili, že Aida má tento rok tri mláďatá a umiestnili sme okolo jej brlohu niekoľko fotopascí. Počas brloženia presúvajú samice mláďatá relatívne často aby ich ochránili pred potencionálnymi predátormi. Naše fotopasce zachytili jeden z takýchto momentov keď Aida prenášala svoje mláďatá. Aida sa zdá byť dobrou a starostlivou matkou ktorá sa vie postarať o svoje mláďatá. Avšak nie všetky mláďatá sa pravdepodobne dožijú...

Read More
Pohyby rysov počas sezóny párenia

Pohyby rysov počas sezóny párenia


Posted - júl 14, 2022

Počas sezóny párenia môžeme vždy očakávať zvýšené interakcie medzi rysmi. Náš kolega z Biotechnickej fakulty, Katedry lesníctva pripravil tri animácie pohybu rysov pomocou GPS dát z ich telemetrických obojkov. V prvej môžete vidieť všetkých samcov (Catalin, Goru, Igi a Klif) počas ich výletov pri párení. Rysy Klif a Petra z regiónu Kočevsko ktorí mali minulú sezónu štyri mláďatá, z ktorých všetky prežili do periódy osamostatňovania...

Read More

Všetky translokované rysy pozorne monitorujeme pomocou telemetrických obojkov. Niekedy však zariadenie nefunguje tak, ako by malo. V decembri sme si všimli, že batérie telemetrických obojkov Trisa a Lenky, dvoch rysov translokovaných do alpskej oblasti, strácajú energiu a neskôr prestali fungovať. Posledné údaje, ktoré sme z ich obojkov dostali, boli v polovici decembra. Tris a Lenka sa delia o územie v oblasti Pokljuky, doliny...

Read More

Získali sme prvý dôkaz o reprodukcii translokovaných rysov v slovinských Alpách. Dvaja turisti z Gorenjskej mali obrovské šťastie a pri túre na planine Jelovica videli tri rysíčatá a ich matku Aidu. Podelili sa s nami o svoje zážitky a fotografie mláďat a ich matky Aidy. „Boli sme na turistike v oblasti Jelovica.“ Našťastie sme vynechali rannú kávu na planine Soriška a išli sme priamo, inak by naše ráno bolo oveľa menej...

Read More

Projektový tím LIFE Lynx pozorne monitoruje, ako päť rysov translokovaných do juhovýchodných Álp v Slovinsku skúma svoje nové prostredie. Podľa posledných údajov z ich telemetrických obojkov sa Zois a Aida zdržiavali v širšej oblasti Jelovica, zatiaľ čo Tris, Julija a Lenka skúmajú národný park Triglav a ďalšie časti plošiny Pokljuka. Skontrolovali sme tiež situáciu v teréne a zistili sme, že všetky translokované rysy sú úspešné pri...

Read More

Tris – najväčší zdokumentovaný rys v Slovinsku, Julija a Lenka teraz skúmajú svoj nový domov. Naše kamery zachytili ich vypustenie do voľnej prírody a my tento moment s radosťou zdieľame s Vami. Veľvyslanec projektu LIFE Lynx Peter Prevc správne predpokladá, že rys dokáže skákať veľmi ďaleko. Čo si myslíte, ako ďaleko dokáže doskočiť rys?...

Read More

Aktuálne sme dostali prvé údaje z telemetrických obojkov Tris, Julija, Lenka, Zois a Aida, piatich rysov vypustených v Gorenjskej oblasti na konci apríla tohto roku. Zvieratá sa zdržiavali v oblasti regiónu, kde boli vypustené. Lenka a Julija zostali spolu v národnom parku Triglav, Tris sa presunul trochu na juh, ale tiež zostala na náhornej plošine Pokljuka. Zois a Aida rovnako zostali v oblasti vypustenia a presunuli sa kúsok na...

Read More