Posts Tagged "C.4 “Odrazový mostík” v juhovýchodných Alpách"


Zabezpečenie populačného “odrazového mostíka” v juhovýchodných Alpách Cieľom tohto opatrenia je vytvorenie efektívneho “odrazového mostíka” medzi dinárskou a alpskou sub-populáciou pomocou vypustenia 5 rysov  do tohto dočasne neobývaného biotopu na križovatke medzi juhovýchodnými Alpami a najsevernejším výbežkom Dinárskeho pohoria. To vytvorí prepojenie medzi dinárskou – juhovýchodnou alpskou populáciou rysa a podporí ich disperziu a...

Read More