Posts Tagged "A.8 Komunikacijski načrt"


A.8 Komunikacijski načrt


Objavljeno - Jun 9, 2018

Priprava komunikacijskega načrta Komunikacijski načrt je interni dokument, ki projektnim partnerjem zagotavlja okvir in protokol za dosledno komunikacijo v času projekta. Namen načrta je učinkovita komunikacija z različnimi deležniki in pomoč projektnim partnerjem pri doseganju projektnih ciljev, ki jih načrtujemo za komuniciranje z javnostmi. Načrt bo posodobljen najmanj enkrat letno, in sicer skozi celotno trajanje projekta....

Preberi več...