Posts Tagged "A.6 Priestorová konektivita"


A.6 Priestorová konektivita


Posted - nov 30, 2018

Posudzovanie priestorovej konektivity dinársko – alpskej populácie rysa a izolácie od iných populácií pre dlhodobé priestorové plánovanie Biotop akéhokoľvek druhu je rozdelený na časti, územia s priaznivými podmienkami pre druh. Tieto časti biotopu sú rozdelené na matricové územia v rámci ktorých sa môžu jedinci pohybovať, ale na ktorých sa nemôžu trvalo usadiť a bariéry, kde je pohyb jedincov komplikovaný. Vývoj infraštruktúry mení...

Read More