Posts Tagged "A.4 Načrti za doselitev risov"


Zemljevid prisotnosti risa

Zemljevid prisotnosti risa


Objavljeno - Avg 27, 2019

Na osnovi podatkov SCALP (Status and Conservation of the Alpine Lynx Population) smo pripravili zemljevid prisotnosti risa. Podatki, ki so prikazani na zemljevidu so klasificirani v tri kategorije: Kategorija 1 (C1): »trda dejstva in podatki« ter verificirana in nedvoumna opažanja (fotografije, odlov živih živali, dokazljiva smrtnost,…); Kategorija 2 (C2): opazovanja, ki jih je potrdil strokovnjak za risa; Kategorija 3 (C3):...

Preberi več...
Regionalni načrt doselitve risa

Regionalni načrt doselitve risa


Objavljeno - Jun 3, 2019

V okviru projektne akcije A.4 smo pripravili dva Regionalna načrta za doselitev risov. Enega za Slovenijo in enega za Hrvaško. Načrta sta operativna in sta napisana v nacionalnih jezikih. Glavni razliki med njima sta območje, ki ga zajemata ter metodi izpustov risov. Hrvaški načrt pokriva celotno območje izpustov, slovenski pa le območje Dinaridov. V prihodnjih letih bo za Slovenijo izdelan še en načrt in sicer za...

Preberi več...
Načrt za doselitev na nivoju populacije

Načrt za doselitev na nivoju populacije


Objavljeno - Feb 13, 2019

Z veseljem sporočamo, da smo pripravili dokument, v katerem smo podrobno opisali načrt doselitve za dinarsko-JV alpsko populacijo risa. Načrt za doselitev na nivoju populacije smo pripravili na podlagi IUCN Navodil za  doselitve in druge translokacije živali.  V načrtu smo zbrali vse informacije o trenutnem stanju populacije risa ter socialne in upravljalske procese, ki jih bomo upoštevali pri doselitvi...

Preberi več...
Učimo se iz preteklosti

Učimo se iz preteklosti


Objavljeno - Okt 30, 2018

Pripravili smo poročilo “Lessons Learned from Past Reintroduction and Translocation Efforts with an Emphasis on Carnivores”. V poročilu so zbrane pomembne ugotovitve iz preteklih projektov preselitev velikih sesalcev. Osredotočili smo se predvsem na članke in konkretne primere preselitve evrazijskih risov in ostalih velikih zveri. Najuspešnejše naselitve upoštevajo številne biološke in socialne dejavnike in sledijo priporočilom IUCN...

Preberi več...
Srečanje z lovci iz Borovnice

Srečanje z lovci iz Borovnice


Objavljeno - Jun 9, 2018

Člani projektne skupine LIFE Lynx nadaljujemo s predstavitvami projekta za lovce. V petek, 20. aprila smo projekt predstavili lovcem iz lovske družine Borovnica. Najprej smo jim predstavili splošne informacije o projektu in projektnih aktivnostih, v nadaljevanju pa smo jim predstavili kakšne so možnosti za njihovo sodelovanje. Odziv je bil zelo dober in veselimo se prihodnjega sodelovanja z njimi.

Preberi več...

Kočevska regija je eno od glavnih področij poselitve risa v Sloveniji Je tudi območje, kjer so bili izpuščeni risi iz prve ponovne naselitve v letu 1973. Sodelovanje z lovci na tem območju je zelo uspešno. Zanje smo 5. aprila pripravili predstavitev projekta in priložnosti za nadaljnje sodelovanje.

Preberi več...

Hrvaški del projektne ekipe LIFE Lynx je v Zadru na Hrvaškem predstavil projekt ter izvedel delavnico za monitoring risa. V sredo se je ducat navdušenih in zainteresiranih lokalnih lovcev zbralo na predstavitvi projekta LIFE Lynx, kjer so se seznanili tako s splošnimi informacijami o projektu kot tudi z izvajanjem načrtovanih dejavnosti, predvsem tistih, ki se bodo odvijale v okolici ter so zanimive za lovce. Ekipa se veseli tesnega...

Preberi več...

Projektna ekipa nadaljuje s predstavitvami projekta LIFE Lynx za lovce v Sloveniji. Tako smo imeli včeraj plodno srečanje z lovci iz Notranjske. Projektna skupina je predstavila nekaj splošnih informacij o risu in projektnih aktivnostih. Notranjska regija je zelo primerno območje za izpust risa, ekipa pa se veseli sodelovanja z lovci iz Notranjske tudi v prihodnosti.  

Preberi več...
Prvi sestanek z lovci v Sloveniji

Prvi sestanek z lovci v Sloveniji


Objavljeno - Jun 9, 2018

13. februarja, smo imeli člani projektne skupine LIFE Lynx prvi sestanek z lovci v Sloveniji. Sestali smo se na gorenjskem, ki je povezovalno območje med Dinarsko- JV alpsko populacijo in Alpsko populacijo risa. Sestanka so se udeležili člani treh lovskih družin s tega območja. Člani projektne skupine LIFE Lynx smo predstavili splošne informacije o risih in o projektu. Zanimanje lovcev je bilo veliko in kasneje se je razvila debata o...

Preberi več...

A.4 Načrti za doselitev risov


Objavljeno - Jun 9, 2018

Priprava načrtov za doselitev dinarsko-JV alpske populacije in za oblikovanje nove, povezovalne populacije Cilji te akcije so trije: ustrezno načrtovanje doselitve, tesno sodelovanje z lovskimi družinami za določitev glavnih območij izpustov ter določitev povezovalnega habitata med dinarsko in alpsko populacijo. Te dejavnosti bodo pomagale zagotoviti dolgoročen obstoj populacije in povečale demografsko povezanost dinarske in alpske...

Preberi več...