Posts Tagged "A.3 Stav rezidentných rysov"


A.3 Stav rezidentných rysov


Posted - nov 30, 2018

Prieskum potenciálnych miest pre vypustenie zvierat a genetický/demografický stav rezidentných rysov pred translokáciami Cieľom tohto opatrenia je získanie informácií o súčasnom genetickom stave, abundancii a pohlavne-špecifickej, teritoriálnej distribúcii rysov v rámci potenciálnych území určených na vypustenie zvierat pred realizáciou samotných translokácií. Úspech akéhokoľvek pokusu o translokáciu zvierat čiastočne závisí od výberu...

Read More