C.5 Nadzor in upravljanje

Objavljeno - Jun 9, 2018


Nadzor in upravljanje doselitve

Glavni cilj te akcije je spremljanje procesa doselitve Dinarsko-JV alpske populacije risa in zagotavljanje najnovejših informacij za boljše upravljanje, usmerjanje in izboljšanje nadaljnjih dejavnosti doselitve. Ker so risi teritorialni, je potrebno pri izbiri območij za izpust upoštevati trenutno porazdelitev ter spol živali, ki tam živijo. S tem bomo povečali možnosti za preživetje in razmnoževanje preseljenih živali. Akcija bo podpirala izpuste risov v akcijah C.3 in C.4. Spremljanje spreminjanja genetske slike populacije risa zaradi doselitve bo zagotovilo podatke za razvoj dolgoročne strategije, ki bo omogočila preživetje obnovljene populacije, podatki o telemetriji pa bodo zagotavljali informacije o plenjenju risa in njegovem ekološkem vplivu.

Za zagotovitev temeljitega razumevanja in neposrednega upravljanja doselitev bodo uporabljeni štirje dopolnjujoči se metodološki pristopi:

1.) foto pasti,
2.) neinvazivno genetsko vzorčenje
3.) GPS telemetrija
4.) pregled znanih primerov smrti risov.

Vse pridobljene podatke bomo letno analizirali ter pripravili poročila, ki bodo pomagala pri usmerjanju izpusta risov v Sloveniji in na Hrvaškem. Akcija se bo začela s prvimi izpusti (začetek leta 2019) in nadaljevala, dokler se ne bodo zaključile zadnje preselitve (predvidoma sredi leta 2023).

Projektne objave:

Sorodne novice

Nov nacionalni program monitoringa risa na Hrvaškem

Od decembra 2021 Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu v partnerstvu z Geonaturo sodeluje pri projektu "Izrada i razvoj programa praćenja ...

Kako je leto 2023 preživel risji podmladek v Alpah

V pričetku leta 2023 smo imeli srečo, da smo za namen telemetričnega spremljanja odlovili kar štiri risje mladiče v slovenskih ...

Lukaševa telemetrična ovratnica je prenehala pošiljati podatke

Lukaš je zadnji ris, izpuščen na Gorenjskem v okviru projekta LIFE Lynx. Izpustili smo ga sredi aprila v gozdovih Jelovice, ...

Ponovni odlov risinje Lenke

V Sloveniji smo ponovno pričeli s sezono odlavljanja risov za namen telemetričnega spremljanja. Uspešni smo bili že tri dni po ...