C.5 Nadzor in upravljanje

Objavljeno - Jun 9, 2018


Nadzor in upravljanje doselitve

Glavni cilj te akcije je spremljanje procesa doselitve Dinarsko-JV alpske populacije risa in zagotavljanje najnovejših informacij za boljše upravljanje, usmerjanje in izboljšanje nadaljnjih dejavnosti doselitve. Ker so risi teritorialni, je potrebno pri izbiri območij za izpust upoštevati trenutno porazdelitev ter spol živali, ki tam živijo. S tem bomo povečali možnosti za preživetje in razmnoževanje preseljenih živali. Akcija bo podpirala izpuste risov v akcijah C.3 in C.4. Spremljanje spreminjanja genetske slike populacije risa zaradi doselitve bo zagotovilo podatke za razvoj dolgoročne strategije, ki bo omogočila preživetje obnovljene populacije, podatki o telemetriji pa bodo zagotavljali informacije o plenjenju risa in njegovem ekološkem vplivu.

Za zagotovitev temeljitega razumevanja in neposrednega upravljanja doselitev bodo uporabljeni štirje dopolnjujoči se metodološki pristopi:

1.) foto pasti,
2.) neinvazivno genetsko vzorčenje
3.) GPS telemetrija
4.) pregled znanih primerov smrti risov.

Vse pridobljene podatke bomo letno analizirali ter pripravili poročila, ki bodo pomagala pri usmerjanju izpusta risov v Sloveniji in na Hrvaškem. Akcija se bo začela s prvimi izpusti (začetek leta 2019) in nadaljevala, dokler se ne bodo zaključile zadnje preselitve (predvidoma sredi leta 2023).

Projektne objave:

Sorodne novice

Sezona parjenja pri risih; Katalin in Sneška sta se srečala

Sneška je zadnja risinja, ki je bila preseljena v okviru projekta LIFE Lynx, in edina samica, ki je bila izpuščena ...

Matic – nov mlad ris opremljen s telemetrično ovratnico

V januarju so biologi iz Biotehniške fakultete ob pomoči veterinarske ekipe iz ZOO Ljubljana na območju ribniške Velike gore ujeli ...

Mladiči v Bliskovem teritoriju

Iz Javorniškega masiva nad Cerkniškim jezerom smo dobili dobre novice. Na avtomatske kamere se je posnela risinja z dvema mladičema! ...

Od okoljske DNK v sledeh v snegu do prepoznave posameznih osebkov medvedov, volkov in risov

Researchers from the Biotechnical Faculty of the University of Ljubljana, DivjaLabs, University of Laussanne and LECA in Grenoble published a ...