C.3 Repopulacija dinarske populacije risa

Objavljeno - Aug 8, 2018


Širenje genskog fonda dinarske populacije risa

Ovom akcijom će se povećati vjerojatnosti opstanka dinarske populacije risa. Repopulacija će se odviti dovođenjem 9 novih jedinki na područje dinarske populacije. Integracija jedinki će se smatrati uspješnom ako puštene životinje prežive barem godinu dana od datuma ispuštanja, etabliraju svoj teritorij te pronađu partnera. U slučaju ugibanja ili odlaska risa na drugo udaljeno područje, zamjenska životinja će biti ispuštena.  Sve životinje će biti praćene od strane stručnog projektnog tima uz suradnju sa lokalnim lovačkim društvima i javnim ustanovama, unutar Natura 2000 područja na Dinaridima gdje će 5 životinja biti ispušteno sa Slovenske strane, a 4 u Hrvatskoj. Ispuštanja risova će se odvijati od 2018. do 2023. godine.

Povezane vijesti

Ris Catalin stigao u Sloveniju

Naši partneri iz Rumunjske, Udruga ACDB, ove sezone su uhvatili tri risa od kojih će dva će biti ispuštena u Sloveniji, ...

Goru je otac Tejinog mladunca

U svibnju prošle godine u Hrvatsku i Sloveniju su ispušteni risovi Doru i Goru. Nakon ispuštanja Doru i Goru su ...

Doru na svom teritoriju

Prošlo je gotovo 4 mjeseca od ispuštanja Dorua u Nacionalnom parku Risnjak. Doru se prvih tjedana kretao u blizini parka, ...

Naša prva ljubavna priča

Podatci s radiotelemetrijske ogrlice ukazuju da je Goru uspostavio teritorij na Maloj gori u Sloveniji. Na istom području živi ženka ...