C.3 Repopulacija dinarske populacije risa

Objavljeno - Aug 8, 2018


Širenje genskog fonda dinarske populacije risa

Ovom akcijom će se povećati vjerojatnosti opstanka dinarske populacije risa. Repopulacija će se odviti dovođenjem 9 novih jedinki na područje dinarske populacije. Integracija jedinki će se smatrati uspješnom ako puštene životinje prežive barem godinu dana od datuma ispuštanja, etabliraju svoj teritorij te pronađu partnera. U slučaju ugibanja ili odlaska risa na drugo udaljeno područje, zamjenska životinja će biti ispuštena.  Sve životinje će biti praćene od strane stručnog projektnog tima uz suradnju sa lokalnim lovačkim društvima i javnim ustanovama, unutar Natura 2000 područja na Dinaridima gdje će 5 životinja biti ispušteno sa Slovenske strane, a 4 u Hrvatskoj. Ispuštanja risova će se odvijati od 2018. do 2023. godine.

Povezane vijesti

VIDEO: Puštanje risa Bliska i posjet Angela Salsija, voditelja programa LIFE

U svibnju je u slovenskim šumama na Snežniku pušten ris Blisk. Bilo je to jedno od najbržih ispuštanja, jer je ...

Ispuštanje risa Bliska i proslava 30 godina programa LIFE

Šume Snežnika bogatije su za novog risa. Ris Blisk je deseti ris pušten u Sloveniji u okviru projekta LIFE Lynx ...

Prošle su tri godine otkako je Goru pušten u slovenske šume

Prije tri godine, 14. svibnja, Goru, prvi ris ulovljen u okviru projekta LIFE Lynx, pušten je u Sloveniju, te je ...

Deveti ris iz Rumunjske stigao u Sloveniju

Prostor za karantenu Snežnik dobio je novog privremenog »stanara« - odraslog mužjaka risa, koji je doputovao iz rumunjskih Karpata. Ris ...