A.2 Odlov živih risov v Romuniji

Objavljeno - Jun 9, 2018


Ocenjevanje in izbor območij za odlov živih risov in preselitev iz karpatske populacije v Romuniji

Cilj te akcije je opredeliti najprimernejša območja in mikro-lokacije za odlov živih živali v Romuniji za doselitev v  dinarsko-JV alpsko populacijo. Podatki, zbrani s to akcijo , nam bodo pomagali ugotoviti, koliko risov lahko iz vsakega območja odstranimo, ne da bi pri tem ogrozili izvorno populacijo. Prve aktivnosti na terenu so se začele že leta 2017 ter se bodo izvajale bolj intenzivno v prvem in drugem letu projekta v vzhodnem delu romunskih Karpatov. Trenutne informacije kažejo, da je na tem območju populacija risa stabilna. Zbirali bomo podatke o razširjenosti, številčnosti, gibanju in aktivnosti risov z uporabo foto pasti, neinvazivnega genetskega vzorčenja in sledenja v snegu. Z analizo zbranih podatkov bomo dobili zanesljive ocene številčnosti ter gostote lokalne populacije, kar nam bo omogočilo izbrati najprimernejša območja za odlov živih risov. Na podlagi podatkov, zbranih tekom projekta, bomo izbrali tri taka območja.

Projektne objave

Sorodne novice

Alojzije – ris ki prihaja iz Romunije na Hrvaško

Drugega risa, ki so ga letos ujeli v Romuniji za preselitev, bomo kmalu pripeljali na Hrvaško.  Trenutno še čakamo na ...
Read More

Romunska ekipa je ujela še enega risa

Novo leto se je za naš projekt začelo zelo uspešno. Romunska LIFE Lynx ekipa je bila ponovno uspešna in je ...
Read More

Vesele novice iz Romunije

Romunska LIFE Lynx ekipa je zelo uspešno začela novo sezono lovljenja risov.  Samo tri dni po aktivaciji pasti, so že ...
Read More

Priprave na novo sezono odlovov risov v Romuniji

Del projektne ekipe LIFE Lynx se je v teh dneh v Romuniji pridružil projektnemu partnerju ACDB. Namen obiska je pomoč ...
Read More