A.2 Odlov živih risov v Romuniji

Objavljeno - Jun 9, 2018


Ocenjevanje in izbor območij za odlov živih risov in preselitev iz karpatske populacije v Romuniji

Cilj te akcije je opredeliti najprimernejša območja in mikro-lokacije za odlov živih živali v Romuniji za doselitev v  dinarsko-JV alpsko populacijo. Podatki, zbrani s to akcijo , nam bodo pomagali ugotoviti, koliko risov lahko iz vsakega območja odstranimo, ne da bi pri tem ogrozili izvorno populacijo. Prve aktivnosti na terenu so se začele že leta 2017 ter se bodo izvajale bolj intenzivno v prvem in drugem letu projekta v vzhodnem delu romunskih Karpatov. Trenutne informacije kažejo, da je na tem območju populacija risa stabilna. Zbirali bomo podatke o razširjenosti, številčnosti, gibanju in aktivnosti risov z uporabo foto pasti, neinvazivnega genetskega vzorčenja in sledenja v snegu. Z analizo zbranih podatkov bomo dobili zanesljive ocene številčnosti ter gostote lokalne populacije, kar nam bo omogočilo izbrati najprimernejša območja za odlov živih risov. Na podlagi podatkov, zbranih tekom projekta, bomo izbrali tri taka območja.

Projektne objave

Sorodne novice

Terenske aktivnosti v Romuniji

Romunska ekipa LIFE Lynx nadaljuje s terenskim delom in je v začetku meseca aktivirala zabojne pasti za rise. Člani ekipe ...

Priprave na novo sezono odlovov risov v Romuniji

Septembra smo člani projektne skupine iz ACDB in Zavoda za gozdove Slovenije začeli s pripravljalnimi deli za prihajajočo sezono odlova ...

Prvo poročilo o sistematičnem monitoringu risa s foto pastmi na območjih odlovov risov v romunskih Karpatih

V okviru LIFE Lynx aktivnosti, ocenjevanje in izbor območij za odlov živih risov in preselitev iz karpatske populacije v Romuniji, ...

Ujeli smo še dva risa za preselitev

Letošnje leto je za naš projekt izjemno uspešno leto ulova risov. Po treh risih, že ujetih za preselitev, sta bili ...